Yeni Yönetim Kurulu Görevlendirme

03 Ocak 2024 Çarşamba


Merkez Yönetmeliği’nin 8. maddesi b fıkrası uyarınca faaliyetlerinin yürütülebilmesi için 1 Müdür Yardımcısı, 5 Yönetim Kurulu Üyesi Rektör oluru ile üç yıl süreyle görevlendirilmiştir.  

Bkz. /Files/ckFiles/kamer-erdogan-edu-tr/KAMER 2024 Yönetim Kurulu.pdf 

Hızlı Erişim