Genel Bilgiler

Karadeniz Stratejik Uygulama ve Araştırma Merkezi (KAMER), “Rize Üniversitesi Karadeniz Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi” adıyla 2009’da kurulmuştur (21.12.2009 tarih ve 27439 sayılı Resmi Gazete).
2014 yılında yapılan Yönetmelik değişikliği ile Merkezîn adı; Karadeniz Stratejik Uygulama ve Araştırma Merkezi olmuştur.
KAMER, Karadeniz’e sınırı olan ülkeler ve çevre ülkelerle ilgili üç boyutta inceleme, araştırma ve uygulama faaliyetleri yapmayı amaçlamaktadır.
Bu faaliyetlerden birincisi; uluslar arası ilişkiler bağlamında değerlendirilebilir ve Türkiye ile Karadeniz havzası ülkeleri arasında siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi ve bu çerçevede inceleme ve araştırmalar yapmayı kapsamaktadır.
İkinci faaliyet grubu; başta Türkiye’nin Karadeniz Bölgesi olmak üzere, Karadeniz havzasındaki diğer ülkelerle ilgili olarak tarih, kültür, dil ve edebiyat araştırmaları yapmayı içermektedir.
Üçüncü faaliyet grubu; Karadeniz çevresindeki doğal hayatın korunması, çevre kirliliği, deniz biyolojisi ve diğer fen bilimleri alanlarında projeler geliştirmeyi, araştırma ve incelemeler yapmayı gerektirmektedir.
KAMER’in amaçları ve faaliyet alanları, Karadeniz Stratejik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği’nin 5. Maddesinde ayrıntılı olarak yer almaktadır.